Word donateur

Sinds 2024 is het mogelijk om donateur te worden van de Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt. We gaan daarvoor terug naar de basis waar de vereniging Buckfast Belangen Verenigd BBV is ontstaan, namelijk in Noord-Nederland. De oprichters zijn Gosse van der Velde en Jan Kienstra. Gosse en Jan zijn ook de oprichter van de Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt met een eigen bevruchtingsstation op Ameland. Nu landelijk de vereniging Buckfast Belangen Verenigd uiteen is gevallen en weinig tot geen acties meer ontplooid heeft het stichtingsbestuur van Nederlandse Buckfast Bijenteelt besloten om het mogelijk te maken dat imkers die willen telen, kennis willen ophalen en samen de Buckfastbij willen door ontwikkelen de mogelijkheid te bieden donateur te worden van de Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt. De stichting heeft twee pijlers, namelijk de bevordering van de teelt en veredeling van buckfastbijen en het in stand houden van het bevruchtingsstation Ameland. 

Via de knop ‘Donateur’ onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden als donateur van de Stichting Nederlandse Buckfast Bijenteelt. Dit donateurschap biedt u een aantal voordelen, te weten: 


KENNIS

goede ingang tot kennis over de teelt van bijen in het algemeen en buckfastbijen in het bijzonder 

STUDIEDAG

1 x per jaar een gratis studiedag / workshops met aansprekende sprekers 

TEELT

directe toegang tot goed teeltmateriaal vanuit de genpool van de stichting 

Larven en doppen

beschikbaarheid van larven en aangeblazen doppen van lijnen met een pedigree 

CURSUS

thematische cursussen in Noord Nederland met betrekking tot teelt 

Alle imkers uit Nederland kunnen donateur worden, waardoor er een grotere impuls ontstaat rondom kennisoverdracht en worden daarmee de belangen van de Buckfast-imkers goed behartigd. De stichting heeft ook tot doel om de komende jaren in afstemming met de NBV en Imkers Nederland het kennisnetwerk te versterken en uit te breiden. 

Er loopt nu een activiteit voor deelname aan een doppenproject. Zie NIEUWS

Kosten: 

De kosten op jaarbasis bedragen € 10 per jaar.