• Naam van de instelling: Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt .
 • RSIN nummer.
 • Contactgegevens: Koningin Wilhelminalaan 57, 8338KB Willemsoord.
 • Doelstelling van de Stichting: Het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijenras “Buckfast”
 • Samenstelling bestuur
 • Voorzitter Evert van Ginkel: voorzitter@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Secretaris Berto Smit: secretaris@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Penningmeester Alwin van Dijk: penningmeester@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Teeltcoördinator Jans ter Bork: teeltcoordinator@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Wim Breukink (website): website@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Bernard Brouwer (contactpersoon op het eiland) : ameland@buckfastbevruchtingsstation.nl
 • Alle bestuursleden doen onbezoldigd hun werkzaamheden voor de Stichting
 • Financiele verantwoording